Partners

Een park.... zo is er geen ander!

 

Park ter Waerden is van oorsprong een sportpark in Landgraaf. Het park is van oudsher een van de plekken in de gemeente waar een aantal sportieve voorzieningen is samengebracht. Mede onder invloed van de krimp in de regio hebben verschillende verenigingen, maatschappelijke instellingen en de gemeentelijke overheid een aantal jaren geleden de krachten gebundeld om Park ter Waerden door te ontwikkelen in de richting van een duurzame sportieve en maatschappelijke voorziening.

Ambitie

 

Park ter Waerden wil een sportieve en maatschappelijke ontmoetingsplek voor de inwoners van Ubach over Worms, Landgraaf en de regio zijn. Om dit te realiseren hebben de deelnemende partijen de volgende ambities:

 

Op Park ter Waerden staan zowel de actieve als passieve beleving van sport en bewegen centraal. Bewegen in verenigingsverband met een competitief doel staat naast recreatief sporten. Sportbeleving als toeschouwer en de daarmee samenhangende centrale ontmoetingsplek in de wijk completeren het aanbod. Op alle genoemde deelgebieden wil Park ter Waerden groei realiseren.

 

De sportieve omgeving moet uitnodigen om de overgang van passief naar actief te maken. Hiertoe ontwikkelen de partners laagdrempelig aanbod voor alle leeftijd- en doelgroepen.

 

Bijzondere aandacht krijgt de groeiende groep ouderen, waarvoor het park zowel bewegen  als ontmoetingsmogelijkheden wil bieden.

 

De samenwerking tussen de gemeente Landgraaf en de door de onderwijsstichting MOVARE aangestelde combinatiefunctionarissen sport en bewegen, moeten samen met de partners op Park ter Waerden de sportdeelname van kinderen en jongeren verhogen.

 

Het multifunctionele gebouw dat het hart van Park ter Waerden vormt wordt een ontmoetingsplek voor actieve en passieve sporters, maar ook voor verenigingen en bewoners van Ubach over Worms.

 

Uiteindelijk gaat de verwezenlijking van deze ambities bijdragen aan de positieve uitstraling van de wijk Ubach over Worms en aan de leefbaarheid voor alle inwoners.

© Park ter Waerden  |  Disclaimer