Partners

Een brede sportieve en maatschappelijke samenwerking

 

Een aantal partijen, zowel binnen als buiten Sportpark ter Waerden is het gesprek met elkaar aangegaan. Doel van deze gesprekken was het toekomstbestendig maken van de verenigingen op een goed toegerust sportpark dat kan dienen als sportieve en sociale ontmoetingsplek voor Ubach over Worms. Uiteindelijk vormden voetbalvereniging UOW’ 02 en atletiekvereniging STB als kernpartijen de Beheerstichting Park ter Waerden (tevens de nieuwe naam van het park, die uitdrukt dat het park meer wil zijn dan alleen een sportpark). Deze beheerstichting heeft in 2010 het beheer van de sporthal Ter Waerden overgenomen en in 2013 volgt het beheer van de atletiek- en voetbalaccommodatie en het multifunctionele gebouw. In de afgelopen jaren heeft de beheerstichting samen met de gemeente Landgraaf de verdere ontwikkeling van het park ter hand genomen. Tevens is bij de sportieve partners een aantal maatschappelijke partners aangehaakt. Kinderopvangorganisatie Humanitas, onderwijsstichting MOVARE en stichting RADAR vertegenwoordigen respectievelijk de voor- en naschoolse opvang, het primair onderwijs en de dagbesteding van mensen met een verstandelijke beperking. De andere sportieve partijen zitten als het ware in de ‘tweede ring’. Deze ontwikkelen nu nog niet actief mee, maar volgen de ontwikkelingen geïnteresseerd en haken wellicht later aan.

 

Naast de sportieve en maatschappelijke partners op Park ter Waerden, is naar mogelijkheid, verbinding gezocht met lokale ondernemers. Zo heeft een Landgraafse maatschap voor fysiotherapie een plek gekregen op het park en is het operationele beheer van de sporthal al vanaf 2010 ondergebracht bij PML, een eveneens Landgraafs bedrijf.

 

Voor de communicatieve uitingen rondom het park tekent Drukkerij Hamers. Met dit bedrijf is intensief gezocht naar manieren waarop de communicatie zowel in de meer traditionele vorm als op eigentijdse wijze gestalte gaat krijgen. Net als bij de inhoudelijke doelstellingen ligt ook hier de lat hoog en hecht de beheerstichting veel belang aan kwaliteit, efficiency en innovatie.

 

> Terug

© Park ter Waerden  |  Disclaimer