Partners

Doelgroepen

 

De beheerstichting Park ter Waerden richt zich met haar inspanningen op de volgende doelgroepen:

 

Verenigingen

De verenigingen die sporten op Park ter Waerden zijn de eerste doelgroep. Het betreft hier verenigingen in de ruimste zin van het woord. Enerzijds zijn het de grote, georganiseerde sportverenigingen, anderzijds zijn het ook de kleine, meer op bewegen in de vrije tijd gerichte groepen mensen die het park gebruiken.

 

Buurt

Park ter Waerden dient een toegevoegde waarde te hebben voor de buurt. Naast de actieve sportbeoefening wil het park een ontmoetingsplek zijn voor mensen uit de omgeving. Met deze sociaal maatschappelijke doelstelling mikken we op de buurt in het algemeen en, daar waar aan de orde, op specifieke doelgroepen in de buurt (schoolgaande jeugd, Jongeren, ouderen, minder validen en gehandicapten).

 

Bedrijfsleven

Ook de bedrijven in de regio zijn een doelgroep voor Park ter Waerden. In de toekomst zal er sportaanbod gericht op werknemers ontwikkeld worden, waarbij gezond gedrag en verzuimpreventie centraal staan Daarnaast biedt het park de mogelijkheid om in bedrijfsverband te recreëren. Hierbij valt te denken aan sportdagen en thematische clinics waarbij aansluitend gebruik gemaakt kan worden van de horecavoorzieningen.

 

Door de inrichting van de multifunctionele accommodatie is het park ook aantrekkelijk als vergaderfaciliteit. Een specifieke ambitie naar de bedrijven toe is de op te richten (virtuele) ’business club’ voor bedrijven uit Landgraaf.

 

> Terug

© Park ter Waerden  |  Disclaimer