Nieuws

Partners

De Gezonde Basisschool van de toekomst en Park ter Waerden

 

Medio december 2014 is de website van ‘De Gezonde Basisschool van de toekomst’ officieel gelanceerd. De website hoort bij een groot provinciaal project waarin drie Landgraafse basisscholen de komende jaren een omslag gaan maken naar gezonde basisscholen.

Dit betekent dat deze scholen hun dagritme veranderen, dagelijks minstens een uur gevarieerd gaan bewegen en dat alle kinderen op school een gezonde lunch krijgen.

 

Gezondheidsvoorlichting gaat integraal deel uitmaken van het lesprogramma. De Universiteit Maastricht gaat een breed onderzoek verrichten op de betreffende scholen om de effecten op gezondheid, welbevinden, leerprestaties van leerlingen te onderzoeken.

 

De Beheerstichting Park ter Waerden is van meet af aan een van de bij dit project betrokken partijen. De Waubachse scholen krijgen hun gymnastiekonderwijs voor een belangrijk deel op ons Park en de verenigingen op Park ter Waerden zijn of worden door de organisatie van het project benaderd om te bekijken of en zo ja hoe zij een bijdrage kunnen leveren. Als u geïnteresseerd bent in de achtergronden van dit project, kunt u terecht op www.degezondebasisschoolvandetoekomst.nl

 

 

Mede mogelijk gemaakt door:

© 2015 Park ter Waerden  |  Disclaimer