Partners

Kernwaarden

 

Park ter Waerden wil een innovatieve, sportieve en sociaal maatschappelijke omgeving zijn die aantrekkelijk is voor de bevolking van Ubach over Worms. Om dit te kunnen realiseren staat een aantal kernwaarden centraal.

 

Kwaliteit

Park ter Waerden wil onderscheidend zijn door hoge kwaliteit. We willen aan de gebruikers een veilig en schoon park presenteren. Het park moet in tact zijn en blijven. We volgen ontwikkelingen op sportief, organisatorisch en facilitair vlak en spelen daarop waar mogelijk in. Op deze manier blijven het park en de organisatie op het park up to date.

 

De beheerstichting Park ter Waerden wil een professionele organisatie zijn. We maken gebruik van de kennis en kunde van de mensen om ons heen en streven ernaar om de verenigingen en organisaties die op het park werken, sporten en recreëren mee te nemen in dit streven.

 

De cultuur

Een belangrijk deel van het succes van Park ter Waerden zal bepaald worden door de mate waarin de gebruikers zich er thuis voelen. De cultuur die op het park heerst, wordt bepaald door de manier waarop de mensen met elkaar omgaan. Als beheerstichting geven we een positieve cultuur mede vormgegeven door uit te gaan van het beginsel ‘walk your talk’. We willen voorbeeldgedrag laten zien waar het gaat om openheid en transparantie in de communicatie naar elkaar en naar de gebruikers. We streven ernaar dat mensen zich welkom en thuis voelen. Als beheerstichting faciliteren we de gebruikers daar waar dat kan. Daarbij richten we ons primair op de ondersteuning van de verenigingen.

 

Als stichting staan we een werkwijze voor waarin het delen van kennis, vaardigheden en ideeën wordt gestimuleerd, en verwacht van deelnemers en gebruikers. Tenslotte willen wij een sfeervol park creëren waar mensen graag en vaak naartoe komen.

 

Innovatie

Hoewel de verenigingen op Park ter Waerden werken met traditioneel sportaanbod, blijven we toch voortdurend zoeken naar mogelijkheden om te innoveren. Innovatie op het vlak van de manier van aanbieden, de organisatie van de verenigingen, het aanboren van nieuwe doelgroepen etc..

 

> Terug

© Park ter Waerden  |  Disclaimer